Klamavá reklama a klamavá obchodní praktika při online nakupování

Název práce: Klamavá reklama a klamavá obchodní praktika při online nakupování
Autor(ka) práce: Žáčková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Kaczor, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena primárně na problematiku klamavé reklamy při nakupování v internetových obchodech, zejména jednodruhových. Práce se zaměřuje na popis a komparaci klamavé reklamy a klamavé obchodní praktiky, rozbor konkrétního ´problematického´ e-shopu, porovnání s ´bezproblémovým´ e-shopem a komparaci prvků, které jsou pro klamavé e-shopy jednotné. V práci je vymezen výčet institucí, které mají oprávnění řešit klamavou reklamu a klamavou obchodní praktiku. V praktické části je vymezen návrh webového rozšíření, s jehož pomocí by mohlo dojít k razantnímu omezení podvodných e-shopů.
Klíčová slova: Důchodci; Webové rozšíření; Klamavá obchodní praktika; Klamavá reklama; Jednodruhové e-shopy
Název práce: Misleading advertising and deceptive business practice when shopping online
Autor(ka) práce: Žáčková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Kaczor, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor´s thesis deals primarily with the issues of misleading advertising in online shopping, especially when purchasing at single-item e-shops. The thesis provides a description and comparison of misleading advertising and deceptive business practice, an analysis of a specific ´problematic´ e-shop and its comparison with a ´problem-free´ e-shop and a comparison of characteristics that are common to misleading e-shops. The thesis also includes a list of institutions that are authorized to resolve issues related to misleading advertising and deceptive business practice. The practical section of the thesis proposes a website add-on that might help reduce significantly the number of fraudulent e-shops.
Klíčová slova: Pensioners; Website add-on; Deceptive business practice; Misleading advertising; Single-item e-shops

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 7. 2015
Datum podání práce: 12. 12. 2016
Datum obhajoby: 16. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59742/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: