Development and Application of Credit Scoring Models in Retail Decision-Making Processes of Financial Institutions

Thesis title: Development and Application of Credit Scoring Models in Retail Decision-Making Processes of Financial Institutions
Author: Borodin, Dmitry
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Rajl, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
Usage of outputs from credit scoring models within decision-making process is often neglected in the existing literature. Nonetheless, it is a critical component of a successful lending process. This thesis introduces the concept of credit scoring and discusses steps typically employed within model development process. This thesis then provides an overview of how modeling outputs are typically used in lending. The thesis primarily focuses on definition of cut-offs points, policy and business rules, limit assignment and risk based pricing. The introduced approaches are modeled in the last part of the thesis.
Keywords: scorecard; risk-based pricing; Lending policy
Thesis title: Vývoj a Využití Skóringových Modelů pro Kreditní Rozhodování
Author: Borodin, Dmitry
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Rajl, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
V první části práce je krátce vysvětlen princip tvorby skóringových modelů. V další části jsou popsané kreditní strategie, které jsou založené na výstupech z modelu. Tato část diplomové práce se zaměřuje na definici cut-off bodů, pravidel úvěrování, metodik stanovení rizikové marže (risk-based pricing) a výše úvěru. V praktické části diplomové práce výše uvedené postupy jsou otestovány na reálných datech.
Keywords: Pravidla úvěrování; riziková marže; kreditní skóring

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 9. 2016
Date of submission: 15. 12. 2016
Date of defense: 9. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58367/podrobnosti

Files for download

    Last update: