Vývoj a Využití Skóringových Modelů pro Kreditní Rozhodování

Název práce: Development and Application of Credit Scoring Models in Retail Decision-Making Processes of Financial Institutions
Autor(ka) práce: Borodin, Dmitry
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Rajl, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Usage of outputs from credit scoring models within decision-making process is often neglected in the existing literature. Nonetheless, it is a critical component of a successful lending process. This thesis introduces the concept of credit scoring and discusses steps typically employed within model development process. This thesis then provides an overview of how modeling outputs are typically used in lending. The thesis primarily focuses on definition of cut-offs points, policy and business rules, limit assignment and risk based pricing. The introduced approaches are modeled in the last part of the thesis.
Klíčová slova: scorecard; risk-based pricing; Lending policy
Název práce: Vývoj a Využití Skóringových Modelů pro Kreditní Rozhodování
Autor(ka) práce: Borodin, Dmitry
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Rajl, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V první části práce je krátce vysvětlen princip tvorby skóringových modelů. V další části jsou popsané kreditní strategie, které jsou založené na výstupech z modelu. Tato část diplomové práce se zaměřuje na definici cut-off bodů, pravidel úvěrování, metodik stanovení rizikové marže (risk-based pricing) a výše úvěru. V praktické části diplomové práce výše uvedené postupy jsou otestovány na reálných datech.
Klíčová slova: Pravidla úvěrování; riziková marže; kreditní skóring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2016
Datum obhajoby: 9. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58367/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: