Finanční analýzou společnosti CHATEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s

Thesis title: Finanční analýza Chateau Valtice - vinné sklepy Valtice, a.s
Author: Dobrovolná, Andrea
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Holečková, Jaroslava
Opponents: Drozdová, Věra
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. a porovnání většiny finančních ukazatelů s ukazateli společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Práce je rozdělena na dvě části: metodickou a praktickou. Metodická část je zaměřena na popis vertikální a horizontální analýzy, poměrových ukazatelů rentability, obratovosti, likvidity, zadluženosti. Na závěr zhodnotím firmu pomocí bankrotního a bonitního modelu a SWOT analýzy. V praktické části je aplikována vymezená metodika. Cílem bakalářské práce je zhodnocení společnosti CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. během let 2011 až 2015 a srovnání se společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Keywords: finanční analýzy; bonitní model; CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s.; SWOT analýza; bankovní model; žadluženost; likvidita; obratovost; rentabilita; horizontální analýza; ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.; vertikální analýza
Thesis title: Finanční analýzou společnosti CHATEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s
Author: Dobrovolná, Andrea
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Holečková, Jaroslava
Opponents: Drozdová, Věra
Thesis language: Česky
Abstract:
Bachelor thesis is focused on financial analysis of the CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. company and comparison with the company ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. by using most of financial indicators. The thesis is divided into two parts: a methodical and a practical part. The methodical part is aimed at description of vertical and horizontal analysis, followed by financial ratios of profitability, turnovers ratios, liquidity and debt ratio. At the end I will evaluate the company via the bankruptcy and credit models and via SWOT analysis. In the practical part is applicated the mentioned methodology. The target of the bachelor thesis is evaluation of the CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s. company during the years 2011 2015 and the comparison with the company ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Keywords: liquidity; SWOT analysis; ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.; CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a. s.; credit model; financial analysis; turnovers ratios; horizontal analysis; vertical analysis; debt ratio; profitability; bankruptcy model

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 9. 2016
Date of submission: 19. 12. 2016
Date of defense: 2. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58852/podrobnosti

Files for download

    Last update: