Conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards

Thesis title: Převod konsolidované účetní závěrky sestavené podle Českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Author: Janovská, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zelenková, Marie
Opponents: Zelenka, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou problematiku převodu konsolidované závěrky sestavené podle českých účetních standardů na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Zabývá se úpravou položek v konsolidovaném výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty a analýzou položek z individuálních rozvah a výkazů zisků a ztrát společností v konsolidačním celku, aby bylo možné sestavit konsolidované výkazy podle IFRS.
Keywords: IFRS; převod účetních výkazů; České účetní standardy; konsolidovaná účetní závěrka
Thesis title: Conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards
Author: Janovská, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zelenková, Marie
Opponents: Zelenka, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is focused on the theoretical and practical issues connected with conversion of the consolidated financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Standards to International Financial Reporting Standards. The thesis deals with adjusting items in the consolidated statements of the balance sheet and in the income statement. In addition, the thesis analyses items from individual balance sheets and income statements of the consolidated companies, in order to be able to set the consolidated statements based on IFRS.
Keywords: consolidated financial statements; Czech Accounting Standards; IFRS; conversion of financial statements

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2015
Date of submission: 31. 1. 2017
Date of defense: 8. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55379/podrobnosti

Files for download

    Last update: