Trade, Business and Investment Environment between Russia and Turkey

Thesis title: Trade, Business and Investment Environment between Russia and Turkey
Author: Savitskiy, Anton
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
This Bachelor Thesis examines business, trade and investment relations between Russian Federation and The Republic of Turkey. The analyzed period falls into the last decade, emphasized on the recent years 2012-2015 because this period appears to be the most interesting in terms of cooperation development trend. The analysis is carried out based on the evaluation of economic performances of both countries as well as on their bilateral trade and economic cooperation statistics. This research also considers the overview of current joint projects both on the territory of Russia and Turkey. Furthermore, it investigates how much dependent both economics are on each other, through the example of outcomes that had appeared as a result of recent conflict between them
Keywords: Russian-Turkish relations; Business and Trade; Foreign direct investment
Thesis title: Obchodní, podnikatelské a investiční prostředí ve vztazích Rusko - Turecko
Author: Savitskiy, Anton
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahy mezi Ruskem a Tureckem v podnikání, obchodu a investicích. Analyzuje období poslední dekády s důrazem na léta 2012 ů- 2015, neboť toto období se jeví jako nejzajímavější ohledně vývojových trendů. Analýza je založena na posouzení vývoje ekonomické výkonnosti obou zemí a jejich bilaterálních obchodních a ekonomických statistik. Tento výzkum také podává přehled současných společných projektů na území Ruska i Turecka. Dále zkoumá, jak jsou ekonomiky závislé jedna na druhé, a to prostřednictvím výsledků, které následovaly po nedávném konfliktu mezi těmito zeměmi.
Keywords: Podnikání a obchod; Přímé zahraniční investice; Rusko-turecké vztahy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2015
Date of submission: 29. 4. 2016
Date of defense: 30. 1. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54433/podrobnosti

Files for download

    Last update: