Obchodní, podnikatelské a investiční prostředí ve vztazích Rusko - Turecko

Název práce: Trade, Business and Investment Environment between Russia and Turkey
Autor(ka) práce: Savitskiy, Anton
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor Thesis examines business, trade and investment relations between Russian Federation and The Republic of Turkey. The analyzed period falls into the last decade, emphasized on the recent years 2012-2015 because this period appears to be the most interesting in terms of cooperation development trend. The analysis is carried out based on the evaluation of economic performances of both countries as well as on their bilateral trade and economic cooperation statistics. This research also considers the overview of current joint projects both on the territory of Russia and Turkey. Furthermore, it investigates how much dependent both economics are on each other, through the example of outcomes that had appeared as a result of recent conflict between them
Klíčová slova: Russian-Turkish relations; Business and Trade; Foreign direct investment
Název práce: Obchodní, podnikatelské a investiční prostředí ve vztazích Rusko - Turecko
Autor(ka) práce: Savitskiy, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahy mezi Ruskem a Tureckem v podnikání, obchodu a investicích. Analyzuje období poslední dekády s důrazem na léta 2012 ů- 2015, neboť toto období se jeví jako nejzajímavější ohledně vývojových trendů. Analýza je založena na posouzení vývoje ekonomické výkonnosti obou zemí a jejich bilaterálních obchodních a ekonomických statistik. Tento výzkum také podává přehled současných společných projektů na území Ruska i Turecka. Dále zkoumá, jak jsou ekonomiky závislé jedna na druhé, a to prostřednictvím výsledků, které následovaly po nedávném konfliktu mezi těmito zeměmi.
Klíčová slova: Podnikání a obchod; Přímé zahraniční investice; Rusko-turecké vztahy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 30. 1. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54433/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: