Financial analysis and prognosis of future development of Froněk, spol. s r. o

Thesis title: Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Froněk, spol. s r. o
Author: Nachtigal, Vlastimil
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Daněk, Stefan Svatopluk
Opponents: Petriashvili, Aleksandre
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je provést finanční analýzu společnosti Froněk, spol. s. r. o. a sestavit nástin finančního plánu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část práce je metodická a jsou v ní představeny jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy a jejich interpretace. Druhá část je aplikační, kde je provedena finanční analýza za použitích definovaných metod. Je zde zahrnuto porovnání výsledků, vysvětlení, srovnání s konkurenty a celým sektorem. Dále aplikační část obsahuje finanční plán na rok 2016. V samotném závěru práce je vyhodnocení celkové finanční situace společnosti.
Keywords: finanční plán; mezipodnikové srovnání; Kralicekův Quick test; IN 05; poměrové ukazatele; horizontální a vertikální analýza; finanční analýza
Thesis title: Financial analysis and prognosis of future development of Froněk, spol. s r. o
Author: Nachtigal, Vlastimil
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Daněk, Stefan Svatopluk
Opponents: Petriashvili, Aleksandre
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to perform a financial analysis of the company Froněk, spol. s r. o. and to formulate an outline of financial plan. The thesis is divided into two main parts. Individual methods and indicators of financial analysis and their interpretation are presented in the first methodical part. The second part is application when financial analysis itself was carried out using the defined methods. It includes comparison of the results, explanation and comparison with relevant competitors and the whole sector. Furthermore, the application part include financial plan for the year 2016. At the very and of the thesis, there is an evaluation of the overall financial situation of the company.
Keywords: intercompany comparisons; Kralicek Quick test; IN 05; financial ratios; horizontal and vertical analysis; financial analysis; financial plan

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 10. 2016
Date of submission: 15. 3. 2017
Date of defense: 30. 3. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59190/podrobnosti

Files for download

    Last update: