International Mediation in Ethnic Conflict;

Thesis title: Mezinárodní mediace v etnickém konfliktu:
Subtitle: případová studie Šrí Lanka
Author: Návrat, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce srovnává dvě mezinárodní zprostředkování etnického konfliktu na Šrí Lance. První, vedené Indií v letech 1983 - 1987 a druhé, iniciované Norskem v letech 2000 - 2002. Seznamuje čtenáře s pozadím etnického konfliktu na ostrově a jeho vývojem do začátku indického zprostředkování. Detailně analyzuje průběh indické a norské mediace. Na základě teoretického rámce stanovuje determinanty úspěšné mediace. Pomocí nichž pak dochází k závěrům reflektujícím příčiny neúspěchu indické mediace a příčiny částečného úspěchu mediace vedené Norskem.
Keywords: mezinárodní zprostředkování; mediace; řešení konfliktů; diplomacie; Šrí Lanka; Indie; Norsko
Thesis title: International Mediation in Ethnic Conflict;
Author: Návrat, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: