Mezinárodní mediace v etnickém konfliktu:

Název práce: Mezinárodní mediace v etnickém konfliktu:
Podnázev práce: případová studie Šrí Lanka
Autor(ka) práce: Návrat, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce srovnává dvě mezinárodní zprostředkování etnického konfliktu na Šrí Lance. První, vedené Indií v letech 1983 - 1987 a druhé, iniciované Norskem v letech 2000 - 2002. Seznamuje čtenáře s pozadím etnického konfliktu na ostrově a jeho vývojem do začátku indického zprostředkování. Detailně analyzuje průběh indické a norské mediace. Na základě teoretického rámce stanovuje determinanty úspěšné mediace. Pomocí nichž pak dochází k závěrům reflektujícím příčiny neúspěchu indické mediace a příčiny částečného úspěchu mediace vedené Norskem.
Klíčová slova: mezinárodní zprostředkování; mediace; řešení konfliktů; diplomacie; Šrí Lanka; Indie; Norsko
Název práce: International Mediation in Ethnic Conflict;
Autor(ka) práce: Návrat, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: