Multi-criteria decision making: Computer –based learning in Management studies

Thesis title: Vícekriteriální rozhodování: Využití computer-based learning při výuce managementu
Author: Spáčilová, Ivona
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jiřinová, Kateřina
Opponents: Kavanová, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza možností využití počítačů (CBL) při výuce managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze (požadavků studentů a pedagogů, současných trendů ve vzdělávání a nároků na provoz konkrétních řešení), vygenerování variant výuky a jejich hodnocení z různých hledisek.
Keywords: Computer-based learning; manažerské rozhodování; trendy ve výuce; generace Z; výuka na vysoké škole
Thesis title: Multi-criteria decision making: Computer –based learning in Management studies
Author: Spáčilová, Ivona
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jiřinová, Kateřina
Opponents: Kavanová, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse computer-based learning (CBL) solution options in management studies in conditions of University of Economics, Prague (needs of students and faculty, current trends in education, maintenance demands), generate options and their evaluation from various perspectives.
Keywords: tertiary education; Generation Z; trends in education; Computer-based learning; managerial decision making

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 3. 2015
Date of submission: 13. 5. 2016
Date of defense: 17. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53027/podrobnosti

Files for download

    Last update: