Vícekriteriální rozhodování: Využití computer-based learning při výuce managementu

Název práce: Vícekriteriální rozhodování: Využití computer-based learning při výuce managementu
Autor(ka) práce: Spáčilová, Ivona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Kavanová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza možností využití počítačů (CBL) při výuce managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze (požadavků studentů a pedagogů, současných trendů ve vzdělávání a nároků na provoz konkrétních řešení), vygenerování variant výuky a jejich hodnocení z různých hledisek.
Klíčová slova: Computer-based learning; manažerské rozhodování; trendy ve výuce; generace Z; výuka na vysoké škole
Název práce: Multi-criteria decision making: Computer –based learning in Management studies
Autor(ka) práce: Spáčilová, Ivona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jiřinová, Kateřina
Oponenti práce: Kavanová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis is to analyse computer-based learning (CBL) solution options in management studies in conditions of University of Economics, Prague (needs of students and faculty, current trends in education, maintenance demands), generate options and their evaluation from various perspectives.
Klíčová slova: tertiary education; Generation Z; trends in education; Computer-based learning; managerial decision making

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2015
Datum podání práce: 13. 5. 2016
Datum obhajoby: 17. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: