Exchange rate regimes and stability of exchange rates (The Case of Oil-Exporting Countries)

Thesis title: Exchange rate regimes and stability of exchange rates (The Case of Oil-Exporting Countries)
Author: Zaborskikh, Ekaterina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Pour, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor thesis is focused on exchange rate regimes and stability of exchange rates in case of oil-exporting countries. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter describes exchange rate regimes, advantages of fixed exchange rates and floating.The second chapter is about development of oil prices, factors influencing oil prices and economic and financial consequences of the decline in oil prices. Furthermore, the reasons of the sharp drop in oil prices in 2014-2015 and oil pricing system are described. The third chapter is more practically oriented and includes calculated correlation coefficients between oil prices and exchange rates of chosen oil-exporting countries. The last chapter describes criteria for choosing a suitable exchange rate regime for oil-exporting countries.
Keywords: exchange rate regimes; oil-exporting countries; stability of exchange rates; development of oil prices
Thesis title: Kurzové systémy a stabilita měnových kurzů (případ zemí exportujících ropu)
Author: Zaborskikh, Ekaterina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Pour, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na kurzové systémy a stabilitu měnových kurzů zemí exportujících ropu.Práce je rozdělena do čtyř kapitol.V první kapitole jsou charakterizovány kurzové režimy,výhody pevného a plovoucího měnového kurzu.Druhá kapitola je věnována historickému vývoji cen ropy,faktorům, které ceny ropy ovlivňují a následkům jejich poklesu.Následně jsou popsány příčiny posledního propadu cen ropy v období 2014-2015 a systém tvorby jejich cen.Třetí kapitola má praktické zaměření a obsahuje spočítané korelační koeficienty mezi vývojem cen ropy a měnovými kurzy vybraných exportérů ropy.Ve čtvrté kapitole jsou popsány kritéria výběru vhodného kurzového režimu pro země exportující ropu.
Keywords: kurzové systémy; vývoj cen ropy; země exportující ropu; stabilita měnových kurzů

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 5. 2015
Date of submission: 20. 5. 2016
Date of defense: 23. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53036/podrobnosti

Files for download

    Last update: