Kurzové systémy a stabilita měnových kurzů (případ zemí exportujících ropu)

Název práce: Exchange rate regimes and stability of exchange rates (The Case of Oil-Exporting Countries)
Autor(ka) práce: Zaborskikh, Ekaterina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on exchange rate regimes and stability of exchange rates in case of oil-exporting countries. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter describes exchange rate regimes, advantages of fixed exchange rates and floating.The second chapter is about development of oil prices, factors influencing oil prices and economic and financial consequences of the decline in oil prices. Furthermore, the reasons of the sharp drop in oil prices in 2014-2015 and oil pricing system are described. The third chapter is more practically oriented and includes calculated correlation coefficients between oil prices and exchange rates of chosen oil-exporting countries. The last chapter describes criteria for choosing a suitable exchange rate regime for oil-exporting countries.
Klíčová slova: exchange rate regimes; oil-exporting countries; stability of exchange rates; development of oil prices
Název práce: Kurzové systémy a stabilita měnových kurzů (případ zemí exportujících ropu)
Autor(ka) práce: Zaborskikh, Ekaterina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na kurzové systémy a stabilitu měnových kurzů zemí exportujících ropu.Práce je rozdělena do čtyř kapitol.V první kapitole jsou charakterizovány kurzové režimy,výhody pevného a plovoucího měnového kurzu.Druhá kapitola je věnována historickému vývoji cen ropy,faktorům, které ceny ropy ovlivňují a následkům jejich poklesu.Následně jsou popsány příčiny posledního propadu cen ropy v období 2014-2015 a systém tvorby jejich cen.Třetí kapitola má praktické zaměření a obsahuje spočítané korelační koeficienty mezi vývojem cen ropy a měnovými kurzy vybraných exportérů ropy.Ve čtvrté kapitole jsou popsány kritéria výběru vhodného kurzového režimu pro země exportující ropu.
Klíčová slova: kurzové systémy; vývoj cen ropy; země exportující ropu; stabilita měnových kurzů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53036/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: