The significance of reference interest rates and the manipulation of LIBOR

Thesis title: Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR
Author: Kopejtko, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Jakl, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá bližší analýzou londýnského librového mezibankovního trhu. Jsou diskutovány jeho změny v důsledku globální finanční krize i jeho současný stav. Zvláštní pozornost je věnována vlivu Bank of England a overnight segmentu řízení likvidity, v tomto rámci jsou sledovány spready hlavních úrokových sazeb. V návaznosti na analýzu mezibankovního trhu jsou vymezeny IBORové referenční sazby, jež jsou na tomto trhu utvářeny. Práce zevrubně popisuje jejich význam, využití i proběhlé manipulativní praktiky a následně je provedena komparace jednotlivých typů referenčních sazeb ve vazbě na principy jejich stanovování a implementované reformy.
Keywords: zajištěný mezibankovní trh; referenční úroková sazba; Bank of England; nezajištěný mezibankovní trh; LIBOR
Thesis title: The significance of reference interest rates and the manipulation of LIBOR
Author: Kopejtko, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Jakl, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis analyses the London Sterling interbank market, its current conditions and the changes as a result of the global financial crisis. Special attention is paid to the influence of the Bank of England on the interbank interest rates and on the management of the aggregate liquidity of the bank system. The main interest spreads in the interbank market are closely tracked as well. Given the background, the primary interbank offered rates (IBORs) are defined and described in terms of their impact, influence and possible manipulation practices. Lastly, different types of reference rates are considered and compared with regard to the principles of their right setting process and the reforms currently being undertaken.
Keywords: unsecured interbank market; secured interbank market; reference interest rate; Bank of England; LIBOR

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 12. 2015
Date of submission: 30. 6. 2016
Date of defense: 24. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55649/podrobnosti

Files for download

    Last update: