Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR

Název práce: Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR
Autor(ka) práce: Kopejtko, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Jakl, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá bližší analýzou londýnského librového mezibankovního trhu. Jsou diskutovány jeho změny v důsledku globální finanční krize i jeho současný stav. Zvláštní pozornost je věnována vlivu Bank of England a overnight segmentu řízení likvidity, v tomto rámci jsou sledovány spready hlavních úrokových sazeb. V návaznosti na analýzu mezibankovního trhu jsou vymezeny IBORové referenční sazby, jež jsou na tomto trhu utvářeny. Práce zevrubně popisuje jejich význam, využití i proběhlé manipulativní praktiky a následně je provedena komparace jednotlivých typů referenčních sazeb ve vazbě na principy jejich stanovování a implementované reformy.
Klíčová slova: zajištěný mezibankovní trh; referenční úroková sazba; Bank of England; nezajištěný mezibankovní trh; LIBOR
Název práce: The significance of reference interest rates and the manipulation of LIBOR
Autor(ka) práce: Kopejtko, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Jakl, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis analyses the London Sterling interbank market, its current conditions and the changes as a result of the global financial crisis. Special attention is paid to the influence of the Bank of England on the interbank interest rates and on the management of the aggregate liquidity of the bank system. The main interest spreads in the interbank market are closely tracked as well. Given the background, the primary interbank offered rates (IBORs) are defined and described in terms of their impact, influence and possible manipulation practices. Lastly, different types of reference rates are considered and compared with regard to the principles of their right setting process and the reforms currently being undertaken.
Klíčová slova: unsecured interbank market; secured interbank market; reference interest rate; Bank of England; LIBOR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2015
Datum podání práce: 30. 6. 2016
Datum obhajoby: 24. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: