Intellectual Property in Pharmaceutical Industry

Thesis title: Intellectual Property in Pharmaceutical Industry
Author: Pospíšil, Kristián
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Müller, David
Thesis language: English
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the modes of protection of pharmaceutical patents in an international trade from the viewpoint of both research oriented pharmaceutical and generic pharmaceutical company. More specifically, what are the steps needed to ensure the protection of a pharmaceutical in an international environment. Secondly, it is scrutinised what economic benefits such protection has and how it may impact the developing countries as the patent provides the patent owner with monopoly that lies in the exclusive time-bound production of the medicament. Thirdly, it is examined how the International community and organizations cope with the protection of pharmaceutical patents if such protection brings about negative effects on public health.
Keywords: Pharmaceutical Industry; Medicines; Intellectual Property
Thesis title: Intellectual Property in Pharmaceutical Industry
Author: Pospíšil, Kristián
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Müller, David
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat způsob ochrany farmaceutických patentů v mezinárodním obchodě a vysvětlit stanoviska firem vyvíjející léky a výrobců generik. Dále je zde rozebrána problematika ekonomického užitku a možný dopad farmaceutických patentů v rozvojových zemích. Třetí část práce je věnována mezinárodnímu společenství a postupům v případě, že má patentová ochrana negativní dopad na veřejné zdraví.
Keywords: Duševní vlastnictví; Farmaceutické patenty; Léčiva

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2015
Date of submission: 29. 4. 2016
Date of defense: 24. 5. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54113/podrobnosti

Files for download

    Last update: