Intellectual Property in Pharmaceutical Industry

Název práce: Intellectual Property in Pharmaceutical Industry
Autor(ka) práce: Pospíšil, Kristián
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the modes of protection of pharmaceutical patents in an international trade from the viewpoint of both research oriented pharmaceutical and generic pharmaceutical company. More specifically, what are the steps needed to ensure the protection of a pharmaceutical in an international environment. Secondly, it is scrutinised what economic benefits such protection has and how it may impact the developing countries as the patent provides the patent owner with monopoly that lies in the exclusive time-bound production of the medicament. Thirdly, it is examined how the International community and organizations cope with the protection of pharmaceutical patents if such protection brings about negative effects on public health.
Klíčová slova: Pharmaceutical Industry; Medicines; Intellectual Property
Název práce: Intellectual Property in Pharmaceutical Industry
Autor(ka) práce: Pospíšil, Kristián
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Müller, David
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat způsob ochrany farmaceutických patentů v mezinárodním obchodě a vysvětlit stanoviska firem vyvíjející léky a výrobců generik. Dále je zde rozebrána problematika ekonomického užitku a možný dopad farmaceutických patentů v rozvojových zemích. Třetí část práce je věnována mezinárodnímu společenství a postupům v případě, že má patentová ochrana negativní dopad na veřejné zdraví.
Klíčová slova: Duševní vlastnictví; Farmaceutické patenty; Léčiva

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54113/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: