Public transport in Nuremberg and its agglomeration

Thesis title: Veřejná osobní doprava města Nürnberg a okolí
Author: Hicl, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat integrovaný dopravní systém města Nürnberg a jeho nejbližšího okolí. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. V první z nich (kapitola 2) jsou definovány teoretické pojmy související s problematikou integrovaných dopravních systémů, dále jsou v této kapitole uvedeny mj. výhody integrace nebo problémové okruhy, kterými je nutné se zabývat při tvorbě integrovaných dopravních systémů. Další kapitola (kapitola 3) představuje město Nürnberg - po obecných a historických faktech jsou zmíněné důležité informace týkající se hlavních dopravních terminálů města. Poslední ze stěžejních kapitol (kapitola 4) analyzuje integrovaný dopravní systém města Nürnberg - v rámci kapitoly jsou představeny tamní druhy veřejné dopravy, participující dopravci a tarifní systém.
Keywords: dopravní svaz; Nürnberg; veřejná osobní doprava; integrovaný dopravní systém
Thesis title: Public transport in Nuremberg and its agglomeration
Author: Hicl, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Mervart, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyse the integrated public transport system of Nuremberg and its closest agglomeration. The thesis is divided into three main chapters. In the first of them (chapter 2) theoretical concepts, which are related to the integrated public transport system, are defined. In this chapter also the advantages of integration or the problem areas, which need to be solved while formatting the integrated public transport systems, are described. The next chapter (chapter 3) presents Nuremberg - after general and historical facts, information about the major transport terminals of the city are mentioned. In the last of the important chapters (chapter 4), the integrated public transport system of Nuremberg is analysed - categories of public transport, participating carriers and the tariff system are described here.
Keywords: integrated public transport system; public transport; public transport association; Nuremberg

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 1. 2016
Date of submission: 11. 5. 2016
Date of defense: 24. 5. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55707/podrobnosti

Files for download

    Last update: