Veřejná osobní doprava města Nürnberg a okolí

Název práce: Veřejná osobní doprava města Nürnberg a okolí
Autor(ka) práce: Hicl, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat integrovaný dopravní systém města Nürnberg a jeho nejbližšího okolí. Práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol. V první z nich (kapitola 2) jsou definovány teoretické pojmy související s problematikou integrovaných dopravních systémů, dále jsou v této kapitole uvedeny mj. výhody integrace nebo problémové okruhy, kterými je nutné se zabývat při tvorbě integrovaných dopravních systémů. Další kapitola (kapitola 3) představuje město Nürnberg - po obecných a historických faktech jsou zmíněné důležité informace týkající se hlavních dopravních terminálů města. Poslední ze stěžejních kapitol (kapitola 4) analyzuje integrovaný dopravní systém města Nürnberg - v rámci kapitoly jsou představeny tamní druhy veřejné dopravy, participující dopravci a tarifní systém.
Klíčová slova: dopravní svaz; Nürnberg; veřejná osobní doprava; integrovaný dopravní systém
Název práce: Public transport in Nuremberg and its agglomeration
Autor(ka) práce: Hicl, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis aims to analyse the integrated public transport system of Nuremberg and its closest agglomeration. The thesis is divided into three main chapters. In the first of them (chapter 2) theoretical concepts, which are related to the integrated public transport system, are defined. In this chapter also the advantages of integration or the problem areas, which need to be solved while formatting the integrated public transport systems, are described. The next chapter (chapter 3) presents Nuremberg - after general and historical facts, information about the major transport terminals of the city are mentioned. In the last of the important chapters (chapter 4), the integrated public transport system of Nuremberg is analysed - categories of public transport, participating carriers and the tariff system are described here.
Klíčová slova: integrated public transport system; public transport; public transport association; Nuremberg

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2016
Datum podání práce: 11. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: