Public transport in Berlin

Thesis title: Veřejná osobní doprava města Berlín
Author: Pitrová, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Špeta, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat veřejnou osobní dopravu v Berlíně. Práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky osobní dopravy, popisuje město Berlín, dále propojuje vývoj jednotlivých způsobů dopravy s historií. Dále se v praktické části zabývá popisem jednotlivých dopravních systémů, jízdními tarify a novými trendy v informačních technologiích, které pomáhají cestujícím k lepší orientaci.
Keywords: U-Bahn; Osobní veřejná doprava; Vývoj dopravy; Berlín; Integrované dopravní systémy; S-Bahn; Dopravní svaz Berlín-Braniborsko
Thesis title: Public transport in Berlin
Author: Pitrová, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Špeta, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis was to analyse public transport in Berlin. The work deals with the theoretical introduction to the issue of public transport describes the city of Berlin and shows the connection of development of individual means of transport with Berlin's history. The practical part of the work focuses on description of individual traffic systems. It also deals with the fare and new trends in information technologies that are developed to help passengers for better orientation.
Keywords: U-Bahn; S-Bahn; transport corporation Berlin-Brandenburg ; integrated traffic systems; development of transport; public transport; Berlin

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 1. 2016
Date of submission: 11. 5. 2016
Date of defense: 24. 5. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55708/podrobnosti

Files for download

    Last update: