Veřejná osobní doprava města Berlín

Název práce: Veřejná osobní doprava města Berlín
Autor(ka) práce: Pitrová, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Špeta, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat veřejnou osobní dopravu v Berlíně. Práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky osobní dopravy, popisuje město Berlín, dále propojuje vývoj jednotlivých způsobů dopravy s historií. Dále se v praktické části zabývá popisem jednotlivých dopravních systémů, jízdními tarify a novými trendy v informačních technologiích, které pomáhají cestujícím k lepší orientaci.
Klíčová slova: U-Bahn; Osobní veřejná doprava; Vývoj dopravy; Berlín; Integrované dopravní systémy; S-Bahn; Dopravní svaz Berlín-Braniborsko
Název práce: Public transport in Berlin
Autor(ka) práce: Pitrová, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Špeta, Stanislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis was to analyse public transport in Berlin. The work deals with the theoretical introduction to the issue of public transport describes the city of Berlin and shows the connection of development of individual means of transport with Berlin's history. The practical part of the work focuses on description of individual traffic systems. It also deals with the fare and new trends in information technologies that are developed to help passengers for better orientation.
Klíčová slova: U-Bahn; S-Bahn; transport corporation Berlin-Brandenburg ; integrated traffic systems; development of transport; public transport; Berlin

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2016
Datum podání práce: 11. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55708/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: