Public transport in Munich

Thesis title: Veřejná osobní doprava v Mnichově
Author: Krupka, Kamil
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Kaluhová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Veřejná osobní doprava je neustále aktuálním tématem a v rámci dopravní situace ve městech má velmi důležitou pozici. Jedná se totiž o nástroj omezení individuální automobilové dopravy právě ve městech. S tím souvisí pohodlnější a kvalitnější pohyb cestujících. Dále má veřejná doprava pozitivní vliv na životní prostředí a ovlivňuje i vzhled měst. Tato bakalářská práce se zabývá teoretickou otázkou veřejné osobní dopravy ve městech, její kombinací s individuální automobilovou dopravou a preferencemi hromadné dopravy. V praktické části jsou poté teoretické poznatky aplikovány na konkrétní příklad - město Mnichov. Hlavní pilíř praktické části tvoří celkový pohled na dopravní infrastrukturu v Mnichově a hlavně na veřejnou osobní dopravu. Tato část je popsána z pohledu historického vývoje, aktuální situace, tarifního systému, dopravních prostředků, jednotlivých linek a také budoucích projektů, plánů a trendů.
Keywords: Veřejná osobní doprava; Mnichov; Tarifní systém
Thesis title: Public transport in Munich
Author: Krupka, Kamil
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Kaluhová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Public transport is one of very often discussed topics and this topic surely should be discussed, because public transport affects the whole situation in cities. It can bring more comfortable and faster travel options for passengers. Public transport also influences the environment and visage of cities. This Bachelors Thesis deals with the topic of public transport in cities both from theoretical and practical point of view. Theoretical part deals with important terms associated with this topic. Practical part is about public transport in Munich and it deals with the complex situation. That means the whole transport infrastructure and mainly the public transport in Munich itself, history, current situation, fares, means of transport, lines and also future projects and trends.
Keywords: Public transport; Munich; Fare

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 2. 2016
Date of submission: 11. 5. 2016
Date of defense: 24. 5. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56389/podrobnosti

Files for download

    Last update: