Veřejná osobní doprava v Mnichově

Název práce: Veřejná osobní doprava v Mnichově
Autor(ka) práce: Krupka, Kamil
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kaluhová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Veřejná osobní doprava je neustále aktuálním tématem a v rámci dopravní situace ve městech má velmi důležitou pozici. Jedná se totiž o nástroj omezení individuální automobilové dopravy právě ve městech. S tím souvisí pohodlnější a kvalitnější pohyb cestujících. Dále má veřejná doprava pozitivní vliv na životní prostředí a ovlivňuje i vzhled měst. Tato bakalářská práce se zabývá teoretickou otázkou veřejné osobní dopravy ve městech, její kombinací s individuální automobilovou dopravou a preferencemi hromadné dopravy. V praktické části jsou poté teoretické poznatky aplikovány na konkrétní příklad - město Mnichov. Hlavní pilíř praktické části tvoří celkový pohled na dopravní infrastrukturu v Mnichově a hlavně na veřejnou osobní dopravu. Tato část je popsána z pohledu historického vývoje, aktuální situace, tarifního systému, dopravních prostředků, jednotlivých linek a také budoucích projektů, plánů a trendů.
Klíčová slova: Veřejná osobní doprava; Mnichov; Tarifní systém
Název práce: Public transport in Munich
Autor(ka) práce: Krupka, Kamil
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Kaluhová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Public transport is one of very often discussed topics and this topic surely should be discussed, because public transport affects the whole situation in cities. It can bring more comfortable and faster travel options for passengers. Public transport also influences the environment and visage of cities. This Bachelors Thesis deals with the topic of public transport in cities both from theoretical and practical point of view. Theoretical part deals with important terms associated with this topic. Practical part is about public transport in Munich and it deals with the complex situation. That means the whole transport infrastructure and mainly the public transport in Munich itself, history, current situation, fares, means of transport, lines and also future projects and trends.
Klíčová slova: Public transport; Munich; Fare

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2016
Datum podání práce: 11. 5. 2016
Datum obhajoby: 24. 5. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56389/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: