Communication Strategy of Company Karlovarské Mineralní Vody a.s

Thesis title: Komunikační strategie společnosti Karlovarské minerální vody a.s
Author: Zoulová, Sabina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Halík, Jaroslav
Opponents: Sato, Alexej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá komunikační strategií společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. Předmětem analýzy se stane konkrétně kampaň z roku 2014 využitá k propagaci výrobku Aquila První voda. Cílem práce je na základě výsledků analýzy a vlastního výzkumu vyhodnotit dosavadní komunikační strategii a případně navrhnout její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. První část práce obsahuje kapitoly zabývající se marketingovými a komerčními komunikacemi. Praktická část práce je věnována představení společnosti a značky Aquila, již zmíněné analýze a vlastnímu marketingovému výzkumu. Závěrečná část práce obsahuje shrnutí poznatků a návrhy a doporučení pro komunikaci do budoucna.
Keywords: komunikační strategie; reklama; pramenité vody
Thesis title: Communication Strategy of Company Karlovarské Mineralní Vody a.s
Author: Zoulová, Sabina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Halík, Jaroslav
Opponents: Sato, Alexej
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis deals with the communication strategy of Karlovarské minerální vody, a.s. An advertising campaign, which was used for promotion of Aquila První voda in 2014, will become a subject to analysis. The aim is (on the basis of analysis results and my own research) to evaluate the current communication strategy and propose some improvements. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The firs part contains chapters dealing with marketing and commercial communications. The practical part is devoted to an introduction of the whole company and the brand Aquila, the already mentioned analysis and my own marketing research. The final part of my thesis contains a summary of my findings and suggestions for the future communication.
Keywords: commercial; communication strategy; spring water

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 1. 2015
Date of submission: 1. 12. 2015
Date of defense: 26. 1. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50942/podrobnosti

Files for download

    Last update: