Valuation of the company Novartis s.r.o

Thesis title: Ocenění podniku Novartis s.r.o
Author: Šípková, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rýdlová, Barbora
Opponents: Juráš, Dalibor
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je stanovit investiční hodnotu společnosti Novartis s.r.o. pro mateřskou společnost k 1.1.2015. Nejprve jsou uvedeny základní informace o společnosti Novartis s.r.o. V další kapitole se zabývám finanční analýzou, jejímž výstupem je zhodnocení perspektivnosti oceňované společnosti. Na finanční analýzu navazuje strategická analýza, která zkoumá relevantní trh a konkurenční pozici společnosti na tomto trhu. Výstupem ze strategické analýzy je prognóza tržeb společnosti. Následuje prognóza generátorů hodnoty a sestavení finančního plánu. Pro samotné ocenění byla zvolena metoda DCF equity, jako podpůrné ocenění bylo zvoleno ocenění metodou srovnatelných podniků.
Keywords: Novartis s.r.o.; DCF Equity; Ocenění; metoda tržního porovnání
Thesis title: Valuation of the company Novartis s.r.o
Author: Šípková, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rýdlová, Barbora
Opponents: Juráš, Dalibor
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this thesis is to determine the investment value of the company Novartis s.r.o. for the parent company to 1.1.2015. At the first part there is the basic information about the company Novartis s.r.o mentioned, In the next chapter I follow up with the financial analysis, that verifies prospects of valued company. The financial analysis is followed by an strategic analysis, that focuses on the relevant market and the competitive position of the company on this market. The output of this strategic analysis is sales prognosis of the company. In the next part there is a set up prognosis of value generators and putting the financial plan together. The value of company is determined by DCF equity and by market comparison method as a supportive valuation.
Keywords: Novartis s.r.o.; market comparision method; Valuation; DCF Equity

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2015
Date of submission: 4. 1. 2016
Date of defense: 27. 1. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54550/podrobnosti

Files for download

    Last update: