Marketing, promotion and public relations in drama theater on the example of the City Theatre Kladno

Thesis title: Marketing, propagace a public relations činoherního divadla na příkladu Městského divadla Kladno
Author: Vurbsová, Eva
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Riedlbauch, Václav
Opponents: Homindová Römerová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zaměřuje na marketing, propagaci a Public Relations a možnosti jejich využití v kulturních institucích, konkrétně pak v divadle. Teoretická část se věnuje základním pojmům z oblasti marketingu, jeho historii, vývoji, nejdůležitějším marketingovým nástrojům a možnostem jejich využití. Druhá část práce je věnována Městskému divadlu Kladno, jeho historii, současné situaci, dramaturgickému profilu, ale také návštěvnosti a jejímu možnému zvýšení pomocí nástrojů marketingového mixu. Součástí práce je také vyhodnocení dotazníkového šetření týkajícího se vztahu obyvatel města Kladna k divadlu obecně i konkrétně k tomu kladenskému, které bylo realizováno autorkou práce.
Keywords: marketing; propagace ; dotazníkové šetření; marketingová kampaň; divadlo; návštěvnost; rekonstrukce; Městské divadlo Kladno; Public Relations; Divadla Kladno s.r.o.
Thesis title: Marketing, promotion and public relations in drama theater on the example of the City Theatre Kladno
Author: Vurbsová, Eva
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Riedlbauch, Václav
Opponents: Homindová Römerová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The work is focused on marketing, promotion and public relations and their potential use in cultural institutions, especially in the theatre. The theoretical part aims on the basic concepts of marketing, its history, evolution, the most important marketing tools and their use. The second part is devoted to Městské divadlo Kladno (City Theatre in Kladno), its history, current situation, its dramaturgical profile and also the attendance rate of Kladno theatre and potential of increasing the traffic by using the tools of the marketing mix. Part of the work is also an evaluation questionnaire regarding the relationship between inhabitants of the city of Kladno to the theatre generally and specifically to the one in Kladno, this questionnaire was implemented authored work.
Keywords: theatre; marketing campaign; attendance; reconstruction; survey; Městské divadlo Kladno (City Theatre in Kladno); public relations; promotion; marketing; Divadla Kladno s.r.o. (Theatres of Kladno Ltd.)

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 3. 2015
Date of submission: 26. 8. 2015
Date of defense: 11. 9. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53469/podrobnosti

Files for download

    Last update: