Marketing Strategy of the brand Volkswagen Commercial Vehicles

Thesis title: Marketingová strategie značky Volkswagen Užitkové vozy
Author: Trávníčková, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Vojtíšek, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený přehled o marketingové strategii značky Volkswagen Užitkové vozy v kontextu aktuální situace na trhu užitkových vozů a automobilů obecně. V první části práce je představen trh s automobily, ze kterého je vydělen trh lehkých užitkových vozů. V druhé části práce je podrobně rozebrána marketingová strategie této značky. Ve třetí části jsou tyto poznatky použity pro vytvoření SWOT analýzy značky, na jejímž základě autorka v práci uvádí náměty na zlepšení. Součástí práce je i srovnání značky Volkswagen Užitkové vozy se značkou Volkswagen osobní vozy.
Keywords: lehké užitkové vozy; marketingová strategie; Volkswagen Užitkové vozy; Volkswagen; automobilový průmysl
Thesis title: Marketing Strategy of the brand Volkswagen Commercial Vehicles
Author: Trávníčková, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Khelerová, Vladimíra
Opponents: Vojtíšek, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the master thesis is to create an integrated view on the marketing strategy of the brand Volkswagen Commercial Vehicles in the Czech Republic in context of the current situation on the whole market as well as on the market of light commercial vehicles. The first part of the thesis is devoted to the whole automotive market and later on specifically to the market of light commercial vehicles. In the second part the actual market strategy of the brand is examined. The third part introduces the SWOT analysis based on the information mentioned in the previous chapters. This part also includes the comparison of the brand Volkswagen Commercial Vehicles with Volkswagen Passenger Cars. In conclusion, the suggestions regarding the development of the strategy are discussed.
Keywords: marketing strategy; Volkswagen Commercial Vehicles; Volkswagen; light commercial vehicles; automotive

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 12. 2013
Date of submission: 31. 12. 2014
Date of defense: 17. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45842/podrobnosti

Files for download

    Last update: