Marketingová strategie značky Volkswagen Užitkové vozy

Název práce: Marketingová strategie značky Volkswagen Užitkové vozy
Autor(ka) práce: Trávníčková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený přehled o marketingové strategii značky Volkswagen Užitkové vozy v kontextu aktuální situace na trhu užitkových vozů a automobilů obecně. V první části práce je představen trh s automobily, ze kterého je vydělen trh lehkých užitkových vozů. V druhé části práce je podrobně rozebrána marketingová strategie této značky. Ve třetí části jsou tyto poznatky použity pro vytvoření SWOT analýzy značky, na jejímž základě autorka v práci uvádí náměty na zlepšení. Součástí práce je i srovnání značky Volkswagen Užitkové vozy se značkou Volkswagen osobní vozy.
Klíčová slova: lehké užitkové vozy; marketingová strategie; Volkswagen Užitkové vozy; Volkswagen; automobilový průmysl
Název práce: Marketing Strategy of the brand Volkswagen Commercial Vehicles
Autor(ka) práce: Trávníčková, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the master thesis is to create an integrated view on the marketing strategy of the brand Volkswagen Commercial Vehicles in the Czech Republic in context of the current situation on the whole market as well as on the market of light commercial vehicles. The first part of the thesis is devoted to the whole automotive market and later on specifically to the market of light commercial vehicles. In the second part the actual market strategy of the brand is examined. The third part introduces the SWOT analysis based on the information mentioned in the previous chapters. This part also includes the comparison of the brand Volkswagen Commercial Vehicles with Volkswagen Passenger Cars. In conclusion, the suggestions regarding the development of the strategy are discussed.
Klíčová slova: marketing strategy; Volkswagen Commercial Vehicles; Volkswagen; light commercial vehicles; automotive

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2013
Datum podání práce: 31. 12. 2014
Datum obhajoby: 17. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45842/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: