On the analysis of the spot electricity prices

Thesis title: On the analysis of the spot electricity prices
Author: Čurpek, Juraj
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: English
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the analysis of the spot electricity prices on the wholesale market. By performing a correlation and regression analysis we search for the relationship between these prices presented on two different power exchanges - NordPool Spot and OMIE, and corresponding temperature in these regions which is important fundamental factor. Our main goal is to calculate the correlation coefficients of the average daily spot electricity prices and the temperature, finding a simple regression model which describes this relationship, explanation of the relationships determined and their comparison with the generally accepted assumptions.
Keywords: correlation analysis; wholesale market; electricity; spot price; NordPool Spot; OMIE; regression analysis
Thesis title: On the analysis of the spot electricity prices
Author: Čurpek, Juraj
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: English
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme analýze spotových cen elektrické energie na velkoobchodním trhu. Pomocí korelační a regresní analýzy hledám vztah mezi těmito cenami kótovanými na dvou odlišných energetických burzách - NordPool Spot a OMIE, a příslušní teplotou v těchto regionech jakožto důležitým fundamentálním faktorem. Hlavním cílem je výpočet korelačních koeficientu závislosti průměrných denních spotových cen elektrické energie na teplotě, nalezení jednoduchého regresního modelu popisujícího danou závislost, vysvětlení vypočtených vztahu a jejich srovnáni s obecně přijímanými předpoklady.
Keywords: NordPool Spot; regresní anlaýza; korelační analýza; velkoobchodní trh; elektřina; spotová cena; OMIE

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 3. 2014
Date of submission: 28. 2. 2015
Date of defense: 17. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47338/podrobnosti

Files for download

    Last update: