Effectiveness Evaluation of Shopper Marketing Tools

Thesis title: Effectiveness Evaluation of Shopper Marketing Tools
Author: Gruzdeva, Alena Sergeevna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
This thesis covers the topic of "shopper marketing" in respect of providing a current definition, establishing why it's relevant as a growing area of marketing discipline particularly in the retail environment and spends the majority of the thesis reviewing shopper marketing measurement tools and their effectiveness. The retail environment is experiencing intense competition, especially in the Czech Market, where survival or growth depends on attracting shoppers. Shopper marketing is the evolving marketing science of trying to understand and influence the person making the final purchase, "the shopper". It follows that shopper marketing could present a competitive advantage to a retailer. In seeking to capture this advantage, this has driven an increase in shopper marketing investments in terms of budgets and people. With the increasing levels of shopper marketing investment businesses want to understand what return they are getting on this increasing investment. The majority of this thesis is spent on providing a summary of these measurement tools and reviewing their effectiveness. This effectiveness evaluation includes both a theoretical evaluation as well as a practical evaluation using data gained from a research project conducted using actual business data for a large FMCG company.
Keywords: shopper behavior; marketing investments; brand owners; manufacturers; retailers; brand impact measures; POS; transaction data; promo evaluation; marketing tools; measurement tools; Shopper marketing; shopper marketing effectiveness evaluation
Thesis title: Effectiveness
Author: Gruzdeva, Alena Sergeevna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Lhotáková, Markéta
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem "shopper marketing". S ohledem na současnou definici, vysvětluji, proč se jedná o relevantní rostoucí oblast marketingu, zvláště v prostředí maloobchodu. Většina práce se zabývá posuzováním měřících nástrojů shopper marketingu a jejich efektivitou. Intenzivní konkurenční prostředí v maloobchodu, zvláště na českém trhu, kde přežití nebo růst závisí na atraktivitě retailu pro potencionální zákazníky. Shopper marketing je vyvíjející se marketingová věda, která se snaží pochopit, co ovlivňuje nakupujícího. To znamená, že shopper marketing může být konkurenceschopnou výhodou pro obchodníka. Při hledaní této konkurenceschopné výhody maloobchodů, maloobchody investují vice do oblasti shopper marketingu, jak do rozpočtu, tak do pracovních sil. S rostoucími investicemi firem do shopper marketingu, chtějí porozumět, co získávají zpět z těchto investic. Většina této práce poskytuje přehled o těchto měřicích nástrojích a zkoumá jejich efektivitu. Toto ohodnocení efektivity zahrnuje teoretické hodnocení a také praktické hodnocení. Praktické hodnocení využívá data získaná z průzkumu, který byl proveden s použitím aktuálních obchodních dat pro velkou FMCG společnost.
Keywords: hodnocení efektivity shopper marketingu; majitelé značek; dodavatelé; maloobchod; brand impact measures; POS; marketingové nástroje; transakční data; Měřící nástroje; Shopper Marketing; investice do marketingu; pro ohodnocení; chování nakupujících

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 6. 2014
Date of submission: 15. 5. 2015
Date of defense: 4. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48285/podrobnosti

Files for download

Private annex
Private file
Download
    Last update: