Effectiveness

Název práce: Effectiveness Evaluation of Shopper Marketing Tools
Autor(ka) práce: Gruzdeva, Alena Sergeevna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis covers the topic of "shopper marketing" in respect of providing a current definition, establishing why it's relevant as a growing area of marketing discipline particularly in the retail environment and spends the majority of the thesis reviewing shopper marketing measurement tools and their effectiveness. The retail environment is experiencing intense competition, especially in the Czech Market, where survival or growth depends on attracting shoppers. Shopper marketing is the evolving marketing science of trying to understand and influence the person making the final purchase, "the shopper". It follows that shopper marketing could present a competitive advantage to a retailer. In seeking to capture this advantage, this has driven an increase in shopper marketing investments in terms of budgets and people. With the increasing levels of shopper marketing investment businesses want to understand what return they are getting on this increasing investment. The majority of this thesis is spent on providing a summary of these measurement tools and reviewing their effectiveness. This effectiveness evaluation includes both a theoretical evaluation as well as a practical evaluation using data gained from a research project conducted using actual business data for a large FMCG company.
Klíčová slova: shopper behavior; marketing investments; brand owners; manufacturers; retailers; brand impact measures; POS; transaction data; promo evaluation; marketing tools; measurement tools; Shopper marketing; shopper marketing effectiveness evaluation
Název práce: Effectiveness
Autor(ka) práce: Gruzdeva, Alena Sergeevna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématem "shopper marketing". S ohledem na současnou definici, vysvětluji, proč se jedná o relevantní rostoucí oblast marketingu, zvláště v prostředí maloobchodu. Většina práce se zabývá posuzováním měřících nástrojů shopper marketingu a jejich efektivitou. Intenzivní konkurenční prostředí v maloobchodu, zvláště na českém trhu, kde přežití nebo růst závisí na atraktivitě retailu pro potencionální zákazníky. Shopper marketing je vyvíjející se marketingová věda, která se snaží pochopit, co ovlivňuje nakupujícího. To znamená, že shopper marketing může být konkurenceschopnou výhodou pro obchodníka. Při hledaní této konkurenceschopné výhody maloobchodů, maloobchody investují vice do oblasti shopper marketingu, jak do rozpočtu, tak do pracovních sil. S rostoucími investicemi firem do shopper marketingu, chtějí porozumět, co získávají zpět z těchto investic. Většina této práce poskytuje přehled o těchto měřicích nástrojích a zkoumá jejich efektivitu. Toto ohodnocení efektivity zahrnuje teoretické hodnocení a také praktické hodnocení. Praktické hodnocení využívá data získaná z průzkumu, který byl proveden s použitím aktuálních obchodních dat pro velkou FMCG společnost.
Klíčová slova: hodnocení efektivity shopper marketingu; majitelé značek; dodavatelé; maloobchod; brand impact measures; POS; marketingové nástroje; transakční data; Měřící nástroje; Shopper Marketing; investice do marketingu; pro ohodnocení; chování nakupujících

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48285/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: