Czech consumer and healthy lifestyle: netnography of online community

Thesis title: Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity
Author: Juchelková, Ivana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Chytková, Zuzana
Opponents: Pešek, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce pomocí netnografie zkoumá průběh změny životního stylu z hlediska přístupu spotřebitele ke svému tělu a k sobě samému. Výzkum probíhá v kontextu online komunity STOB Klub, která sdružuje osoby snažící se dodržovat zdravý životní styl. Analyzuje a interpretuje obsah příspěvků a chování členů v diskuzních skupinách. Výsledkem je analýza, která nabízí blízký pohled na úzkou skupinu spotřebitelů, užitečný jak pro komunikaci se spotřebitelem, tak pro marketingový výzkum.
Keywords: netnografie; sebepojetí; spotřebitel; zdraví; tělo
Thesis title: Czech consumer and healthy lifestyle: netnography of online community
Author: Juchelková, Ivana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Chytková, Zuzana
Opponents: Pešek, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
With the use of netnography this thesis studies the process of transformation of one's lifestyle, approaching consumers' attitude towards their own body and their Selves. It is focused on an online community STOB Klub consisting of people trying to maintain a healthy lifestyle. The research analyzes and interprets the content of posts within newsgroups. The outcome is a study which can offer an inside look at a small group of consumers, useful for communication with a consumer and marketing research.
Keywords: netnography; self-concept; consumer; health; body

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 2. 2015
Date of submission: 30. 4. 2015
Date of defense: 27. 5. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52259/podrobnosti

Files for download

    Last update: