Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity

Název práce: Český spotřebitel a zdravý životní styl: netnografie online komunity
Autor(ka) práce: Juchelková, Ivana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Pešek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pomocí netnografie zkoumá průběh změny životního stylu z hlediska přístupu spotřebitele ke svému tělu a k sobě samému. Výzkum probíhá v kontextu online komunity STOB Klub, která sdružuje osoby snažící se dodržovat zdravý životní styl. Analyzuje a interpretuje obsah příspěvků a chování členů v diskuzních skupinách. Výsledkem je analýza, která nabízí blízký pohled na úzkou skupinu spotřebitelů, užitečný jak pro komunikaci se spotřebitelem, tak pro marketingový výzkum.
Klíčová slova: netnografie; sebepojetí; spotřebitel; zdraví; tělo
Název práce: Czech consumer and healthy lifestyle: netnography of online community
Autor(ka) práce: Juchelková, Ivana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chytková, Zuzana
Oponenti práce: Pešek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
With the use of netnography this thesis studies the process of transformation of one's lifestyle, approaching consumers' attitude towards their own body and their Selves. It is focused on an online community STOB Klub consisting of people trying to maintain a healthy lifestyle. The research analyzes and interprets the content of posts within newsgroups. The outcome is a study which can offer an inside look at a small group of consumers, useful for communication with a consumer and marketing research.
Klíčová slova: netnography; self-concept; consumer; health; body

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 27. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52259/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: