International Negotiations in Multinational Company of IUY

Thesis title: International Negotiations in Multinational Company of IUY
Author: Kolesnik, Nikolaj
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pichanič, Mikuláš
Opponents: Říha, David
Thesis language: English
Abstract:
Negotiation has been a frequent subject of research over past centuries, especially in 20. century this area of business has been recognizing an increasing popularity. This thesis is exploring connections between employees' behaviour of the International Union of Youth in Prague and their negotiation style. Pursuant the research it appears that we can predict employees negotiation style if we are familiar with their behaviour. Moreover, findings showed that there are positive and negative correlations between style of negotiation and behaviour of employees.
Keywords: negotiation style; Negotiation; employee behaviour; International Union of Youth
Thesis title: International Negotiation in Multinational Company of International Union of Youth
Author: Kolesnik, Nikolaj
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pichanič, Mikuláš
Opponents: Říha, David
Thesis language: English
Abstract:
Téma vyjednávání v obchodu je konceptem, který byl studován po staletí. Především od 20. století tato problematika postupně získává více pozornosti. Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vztahu mezi chováním zaměstnanců Mezinárodního Svazu Mládeţe v Praze a jejich stylem vyjednávání. Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe jednání zaměstnanců můţeme předvídat, pokud známe charakteristiky jejich chování. Dále, zkoumání prokázalo pozitivní a negativní korelaci mezi individuálním stylem vyjednávání a chováním zaměstnanců.
Keywords: styl vyjednávání; Mezinárodní Svaz Mládeže; chování zaměstnanců; obchodní vyjednávání

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 11. 2013
Date of submission: 10. 1. 2015
Date of defense: 29. 4. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45546/podrobnosti

Files for download

    Last update: