Integration processes in Latin America (political and cultural assumptions and implications)

Thesis title: Integrační procesy v Latinské Americe
Author: Jeníčková, Martina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Kochan, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá integračními procesy v Latinské Americe s důrazem na období od začátku 90. let 20. století, kdy dochází k oživení integračních snah. Zkoumá souvislosti mezi ekonomickou, politickou a kulturní dimenzí integrace. Poukazuje na určitý posun v charakteru integrace od 90. let minulého století a také na některé nové trendy. V první části stanovuje východiska k problematice. V druhé části zkoumá integraci ze subregionálního hlediska. V třetí části se zabývá celoregionálními iniciativami. Práce rovněž naznačuje vliv USA na latinskoamerickou integraci.
Keywords: ALBA; Jihoamerické společenství národů (CSN) / Unie jihoamerických národů (UNASUR); Celoamerická zóna volného obchodu; G-Rio; ALADI; CARICOM; Systém středoamerické integrace (SICA); Andské společenství národů (CAN); Mercosur; integrace; Latinská Amerika
Thesis title: Integration processes in Latin America (political and cultural assumptions and implications)
Author: Jeníčková, Martina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Kochan, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 3. 6. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/8321/podrobnosti

Files for download

    Last update: