Integrační procesy v Latinské Americe

Název práce: Integrační procesy v Latinské Americe
Autor(ka) práce: Jeníčková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá integračními procesy v Latinské Americe s důrazem na období od začátku 90. let 20. století, kdy dochází k oživení integračních snah. Zkoumá souvislosti mezi ekonomickou, politickou a kulturní dimenzí integrace. Poukazuje na určitý posun v charakteru integrace od 90. let minulého století a také na některé nové trendy. V první části stanovuje východiska k problematice. V druhé části zkoumá integraci ze subregionálního hlediska. V třetí části se zabývá celoregionálními iniciativami. Práce rovněž naznačuje vliv USA na latinskoamerickou integraci.
Klíčová slova: ALBA; Jihoamerické společenství národů (CSN) / Unie jihoamerických národů (UNASUR); Celoamerická zóna volného obchodu; G-Rio; ALADI; CARICOM; Systém středoamerické integrace (SICA); Andské společenství národů (CAN); Mercosur; integrace; Latinská Amerika
Název práce: Integration processes in Latin America (political and cultural assumptions and implications)
Autor(ka) práce: Jeníčková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 3. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8321/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: