Independence and responsibility of the central bank in relation to attaining given objective of monetary policy

Thesis title: Nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle
Author: Kovalová, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents: Nováček, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Za téma mé bakalářské práce jsem si vybrala nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle. Zaměřila jsem se na základní otázky týkající se nezávislosti centrální banky, jak v České republice, tak i zahraničních bank. Práci jsem rozdělila do šesti kapitol. Na počátku práce popíši založení centrální banky na našem území. Postupně budu představovat pojmy nezávislost a odpovědnost centrální banky a jejich ukazatele. Popíši největší centrální banky světa, způsob jejich hospodaření a stupně nezávislosti banky. Poté se zaměřím na Českou národní banku, problémy s přílišnou nezávislostí a odpovědnost vůči politické moci. Závěr práce je věnován celkovému zhodnocení postavení centrálních bank, které vychází z celé mé práce.
Keywords: -
Thesis title: Independence and responsibility of the central bank in relation to attaining given objective of monetary policy
Author: Kovalová, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents: Nováček, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords: -

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 4. 2008
Date of submission: 28. 4. 2008
Date of defense: 19. 5. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/8359/podrobnosti

Files for download

    Last update: