Nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle

Název práce: Nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle
Autor(ka) práce: Kovalová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Za téma mé bakalářské práce jsem si vybrala nezávislost a odpovědnost centrální banky ve vztahu k dosahování vytyčeného měnovo-politického cíle. Zaměřila jsem se na základní otázky týkající se nezávislosti centrální banky, jak v České republice, tak i zahraničních bank. Práci jsem rozdělila do šesti kapitol. Na počátku práce popíši založení centrální banky na našem území. Postupně budu představovat pojmy nezávislost a odpovědnost centrální banky a jejich ukazatele. Popíši největší centrální banky světa, způsob jejich hospodaření a stupně nezávislosti banky. Poté se zaměřím na Českou národní banku, problémy s přílišnou nezávislostí a odpovědnost vůči politické moci. Závěr práce je věnován celkovému zhodnocení postavení centrálních bank, které vychází z celé mé práce.
Klíčová slova: -
Název práce: Independence and responsibility of the central bank in relation to attaining given objective of monetary policy
Autor(ka) práce: Kovalová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Nováček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 4. 2008
Datum podání práce: 28. 4. 2008
Datum obhajoby: 19. 5. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8359/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: