The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED

Thesis title: The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED
Author: Panfile, Mariana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Pour, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this master thesis is to analyze the unconventional monetary policy measures that were applied by the Federal Reserve System and the European Central Bank as a response to the current financial crisis, and the possibility of an exit strategy for each of the central banks. The first part of the thesis describes the theoretical background to the non-traditional monetary policy, specifically the quantitative easing. The second part focuses on two different cases of the QE application -- the Federal Reserve and the European Central Bank, highlighting the specific programs and their effects on the economy. The last part examines the possible return to the traditional monetary policy tools for each of the central banks, in the context of the current economic outlook and the specific measures that were implemented. The results of the paper are summarized in the conclusion of the master thesis.
Keywords: exit strategy; the Federal Reserve System; the European Central Bank; quantitative easing; financial crisis
Thesis title: The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED
Author: Panfile, Mariana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Pour, Jiří
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza nekonvenční měnové politiky, která byla aplikována Federálním rezervním systémem a Evropskou centrální bankou jako reakce na současnou finanční krizi, a možnost implementace strategie exitu pro každou z centrálních bank. První část práce popisuje teoretická východiska nekonvenční měnové politiky, konkrétně kvantitativního uvolňování (QE). Druhá část se zaměřuje na dva různé případy aplikace QE, a to Federální rezervní systém a Evropská centrální banka, a zdůrazňuje konkrétní programy a jejich vliv na ekonomiku. Poslední část se zabývá možným návratem k tradičním měnově-politickým nástrojům pro každou z centrálních bank v kontextu současného ekonomického výhledu a konkrétních opatření, které byly realizovány. Na závěr jsou shrnuté hlavní výsledky této diplomové práce.
Keywords: strategie exitu; Federální rezervní systém; Evropská centrální banka; kvantitativní uvolňování; finanční krize

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 2. 2014
Date of submission: 30. 6. 2014
Date of defense: 18. 9. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46376/podrobnosti

Files for download

    Last update: