Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets

Thesis title: Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets
Author: Nesvačil, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Stádník, Bohumil
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je analyzovat existenci vztahů mezi vývojem zvolených makroekonomických veličin a vývojem akciových indexů vybraných zemí emerging markets, u nalezených vztahů zkoumat směr jejich působení a kauzalitu, určit, zda investoři formují racionální očekávání, prokázat pohyb random walk na zvolených akciových indexech a otestovat jejich korelaci s akciovým indexem USA. Pro analýzu používám standardní postupy modelování časových řad, které představím v první kapitole spolu s teoretickými základy globální fundamentální analýzy. Druhá kapitola je věnována samotné analýze. Předmětem zájmu jsou dlouhodobé i krátkodobé vztahy a jednoduchá korelační analýza je doplněna kointegrační analýzou.
Keywords: emerging markets; makroekonomická analýza; akciový index
Thesis title: Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets
Author: Nesvačil, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Stádník, Bohumil
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to analyze the existence of relations between selected macroeconomic indicators and stock indexes of selected emerging market countries. If any relations are proven, the next step is to determine their causality and strength. Furthermore the aim is to analyze correlations of selected indexes with developed market, find out whether the investors form a rational expectations and prove that selected indexes form a random walk movement. The first chapter of this work is devoted to explanation of selected methods of time series modelling and fundamental analysis. The second chapter is fully devoted to analysis itself.
Keywords: macroeconomic analysis; stock indexes; emerging markets

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 4. 2014
Date of submission: 12. 9. 2014
Date of defense: 11. 9. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48920/podrobnosti

Files for download

    Last update: