Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets

Název práce: Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets
Autor(ka) práce: Nesvačil, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat existenci vztahů mezi vývojem zvolených makroekonomických veličin a vývojem akciových indexů vybraných zemí emerging markets, u nalezených vztahů zkoumat směr jejich působení a kauzalitu, určit, zda investoři formují racionální očekávání, prokázat pohyb random walk na zvolených akciových indexech a otestovat jejich korelaci s akciovým indexem USA. Pro analýzu používám standardní postupy modelování časových řad, které představím v první kapitole spolu s teoretickými základy globální fundamentální analýzy. Druhá kapitola je věnována samotné analýze. Předmětem zájmu jsou dlouhodobé i krátkodobé vztahy a jednoduchá korelační analýza je doplněna kointegrační analýzou.
Klíčová slova: emerging markets; makroekonomická analýza; akciový index
Název práce: Makroekonomická analýza vývoje akciových indexů vybraných zemí emerging markets
Autor(ka) práce: Nesvačil, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the existence of relations between selected macroeconomic indicators and stock indexes of selected emerging market countries. If any relations are proven, the next step is to determine their causality and strength. Furthermore the aim is to analyze correlations of selected indexes with developed market, find out whether the investors form a rational expectations and prove that selected indexes form a random walk movement. The first chapter of this work is devoted to explanation of selected methods of time series modelling and fundamental analysis. The second chapter is fully devoted to analysis itself.
Klíčová slova: macroeconomic analysis; stock indexes; emerging markets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2014
Datum podání práce: 12. 9. 2014
Datum obhajoby: 11. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48920/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: