Operational programme Industry and Enterprise for small and medium-sized enterprises – programme Clusters

Thesis title: Operační program Průmysl a podnikání pro malé a střední podnikatele v České Republice – program Klastry
Author: Pražák, Vítězslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Wokoun, René
Opponents: Květoň, Viktor
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku čerpání finanční podpory z veřejných rozpočtů u klastrových organizací. Rozebírá princip a důvody sdružování podnikatelů do klastrů a zamýšlí se nad účelností podpory takových organizací a iniciativ, zejména v kontextu domácího prostředí, kdy klastr může být odpovědí regionálních podniků na kapitálově silné nadnárodní koncerny. Uvažuje nad optimální strukturou klastrové organizace v České Republice s ohledem na tuzemské právní a podnikatelské prostředí. V analytické části se pak práce podrobně věnuje struktuře využívání dotačního programu Klastry v Operačním Programu Průmysl a Podnikání ve zkráceném programovacím období 2004-2006 za účelem zvážení efektivity programu.
Keywords: OPPP; podpora podnikání; klastry
Thesis title: Operational programme Industry and Enterprise for small and medium-sized enterprises – programme Clusters
Author: Pražák, Vítězslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Wokoun, René
Opponents: Květoň, Viktor
Thesis language: Česky
Abstract:
Thesis is targeted on the problem of financial support of the cluster organizations from public budgets. It analyses the main factors and reasons of the entrepreneurs for joining clusters and it is studying the principle of supporting those organizations, focusing mainly on domestic environment where cluster can work as a response of regional industries to the global financially strong concerns. It considers the optimal cluster structure in the Czech Republic in respect to domestic legal framework and local business conditions. In its analytical part, the thesis is focused on the structure of using the financial support from programme Klastry in Operational programme Industry and Enterprise in shortened programming period 2004-2006 with intentions to evaluate the effectivity of the programme.
Keywords: OPIE; investment and business development; cluster

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 6. 2008
Date of submission: 31. 5. 2010
Date of defense: 23. 6. 2010
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/26777/podrobnosti

Files for download

    Last update: