Personal and family finance

Thesis title: Osobní a rodinné finance
Author: Valenta, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Zámečník, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá osobními a rodinnými financemi a zkoumá jejich aspekty z různých úhlů pohledu. Vyzdvihuje především důležitost finančního plánování a ujasnění si životních cílů. Práce nastiňuje důvody, proč se o finanční prostředky důkladně starat. K pochopení fungování finančních produktů bylo nutné vysvětlit specifické termíny jako druhy úročení, RPSN nebo vliv inflace. Osobní rozvaha a cash flow, které jsou analogií na finančními výkazy, usnadňují přehled o rodinných financích. Druhá část práce obsahuje krátkou analýzu porovnání hypoték a nájemního bydlení. V praktické části je demonstrována výhodnost některých přímých investic do nemovitostí. V příloze je prezentována internetová služba usnadňující kontrolu osobních výdajů.
Keywords: nemovitost; účetnictví; plán; osobní; rodina; finance
Thesis title: Personal and family finance
Author: Valenta, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Zámečník, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 4. 2008
Date of submission: 30. 4. 2008
Date of defense: 29. 5. 2008
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/8458/podrobnosti

Files for download

    Last update: