Osobní a rodinné finance

Název práce: Osobní a rodinné finance
Autor(ka) práce: Valenta, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá osobními a rodinnými financemi a zkoumá jejich aspekty z různých úhlů pohledu. Vyzdvihuje především důležitost finančního plánování a ujasnění si životních cílů. Práce nastiňuje důvody, proč se o finanční prostředky důkladně starat. K pochopení fungování finančních produktů bylo nutné vysvětlit specifické termíny jako druhy úročení, RPSN nebo vliv inflace. Osobní rozvaha a cash flow, které jsou analogií na finančními výkazy, usnadňují přehled o rodinných financích. Druhá část práce obsahuje krátkou analýzu porovnání hypoték a nájemního bydlení. V praktické části je demonstrována výhodnost některých přímých investic do nemovitostí. V příloze je prezentována internetová služba usnadňující kontrolu osobních výdajů.
Klíčová slova: nemovitost; účetnictví; plán; osobní; rodina; finance
Název práce: Personal and family finance
Autor(ka) práce: Valenta, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Zámečník, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2008
Datum podání práce: 30. 4. 2008
Datum obhajoby: 29. 5. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/8458/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: