Microfinance - non-profit organization Maendeleo

Thesis title: Mikrofinance - nezisková organizace Maendeleo
Author: Barvíková, Kamila
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zetek, Pavel
Opponents: Matejašák, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Česká republika stejně jako další evropské státy představuje efektivní zdroj financování a pomoci rozvojovým státům v boji proti chudobě. Tato práce hodnotí dosavadní přínosy a možná rizika neziskové organizace Maendeleo, působící v České republice, která financuje drobné farmáře v Tanzanii. Tato organizace je v České republice unikátní především obchodním modelem, vybranou lokalitou působení a způsobem financování. Z výsledných závěrů vyplývají opatření ke snížení rizik, kterým je organizace vystavena, a možnosti jejího dalšího rozvoje.
Keywords: Mikrofinance; nezisková organizace; Maendeleo; Tanzanie; rozvojové země; mikropůjčky
Thesis title: Microfinance - non-profit organization Maendeleo
Author: Barvíková, Kamila
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zetek, Pavel
Opponents: Matejašák, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The Czech Republic as well as other European countries is introducing effective source of funding and helping developing countries fighting poverty. This thesis evaluates existing benefits and potential risks of non-profit microfinance organization Maendeleo, operating in the Czech Republic, which finances small farmers in Tanzania. This organization is unique in the Czech Republic for its business model, chosen location and its method of financing. The aim of this thesis is to present measures to reduce the risk to which organization is exposed and opportunities for its further development.
Keywords: Tanzania; developing countries; non-profit organization; Maendeleo; microloans; microfinance

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 2. 2014
Date of submission: 30. 6. 2014
Date of defense: 19. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/46664/podrobnosti

Files for download

    Last update: