Mikrofinance - nezisková organizace Maendeleo

Název práce: Mikrofinance - nezisková organizace Maendeleo
Autor(ka) práce: Barvíková, Kamila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zetek, Pavel
Oponenti práce: Matejašák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Česká republika stejně jako další evropské státy představuje efektivní zdroj financování a pomoci rozvojovým státům v boji proti chudobě. Tato práce hodnotí dosavadní přínosy a možná rizika neziskové organizace Maendeleo, působící v České republice, která financuje drobné farmáře v Tanzanii. Tato organizace je v České republice unikátní především obchodním modelem, vybranou lokalitou působení a způsobem financování. Z výsledných závěrů vyplývají opatření ke snížení rizik, kterým je organizace vystavena, a možnosti jejího dalšího rozvoje.
Klíčová slova: Mikrofinance; nezisková organizace; Maendeleo; Tanzanie; rozvojové země; mikropůjčky
Název práce: Microfinance - non-profit organization Maendeleo
Autor(ka) práce: Barvíková, Kamila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zetek, Pavel
Oponenti práce: Matejašák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Czech Republic as well as other European countries is introducing effective source of funding and helping developing countries fighting poverty. This thesis evaluates existing benefits and potential risks of non-profit microfinance organization Maendeleo, operating in the Czech Republic, which finances small farmers in Tanzania. This organization is unique in the Czech Republic for its business model, chosen location and its method of financing. The aim of this thesis is to present measures to reduce the risk to which organization is exposed and opportunities for its further development.
Klíčová slova: Tanzania; developing countries; non-profit organization; Maendeleo; microloans; microfinance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 6. 2014
Datum obhajoby: 19. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46664/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: