Statistical analysis of the Economic Freedom Index

Thesis title: Statistical analysis of the Economic Freedom Index
Author: Sakharova, Evgenia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vrabec, Michal
Opponents: Průšová, Petra
Thesis language: English
Abstract:
The Index of Economic Freedom is an indicator which defines and tries to measure the economic freedom of a country or a region. Economic freedom is a necessary condition for democratic development, prosperity and other positive outcomes. There are several indices of economic freedom which are published yearly from different organizations. The most famous are the Index of Economic Freedom created by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal and Economic Freedom of the World published by the Canadian Fraser Institute. The indices consist of a number of components which are grouped in four or five broad categories. The aim of this thesis is to analyze the Economic Freedom of the World index. For this purpose two multivariate statistical methods will be used, namely factor analysis and hierarchical cluster analysis with the help of correlation analysis. The produced results will be compared with the existing indices.
Keywords: factor; component; multivariate statistical analysis; correlation analysis; hierarchical cluster analysis; factor analysis; Economic Freedom of the World Index; Index of Economic Freedom
Thesis title: Statistická analýza indexu ekonomické svobody
Author: Sakharova, Evgenia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vrabec, Michal
Opponents: Průšová, Petra
Thesis language: English
Abstract:
Index ekonomické svobody je ukazatel, který vymezuje a snaží se měřit ekonomickou svobodu země nebo regionu. Ekonomická svoboda je nezbytnou podmínkou pro demokratický rozvoj, prosperitu a další pozitivní výsledky země. Existuje několik indexů ekonomické svobody, které jsou publikovány každoročně od různých organizací. Mezi nejznámější patří index ekonomické svobody od Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal a index ekonomické svobody od kanadského institutu Fraser. Indexy se skládají z několika komponent, které jsou následně seskupeny do čtyř nebo pěti širších kategorií. Cílem práce je statisticky prozkoumat index ekonomické svobody a podívat se zda původně nabízené modely odpovídají těm statistickým. Pro tyto účely se použijí vícerozměrné statistické metody. Tato práce prozkoumá soubory dat, ze kterých existující indexy pocházejí. Konkrétně budou použity faktorová, shluková a korelační analýzy pro vytvoření vlastních výsledků a jejich následné porovnání s existujícími indexy.
Keywords: vícerozměrné metody; korelační analýza; shluková analýza; faktorová analýza; Index ekonomické svobody

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 5. 2014
Date of submission: 12. 5. 2014
Date of defense: 13. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47783/podrobnosti

Files for download

    Last update: