Statistická analýza indexu ekonomické svobody

Název práce: Statistical analysis of the Economic Freedom Index
Autor(ka) práce: Sakharova, Evgenia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vrabec, Michal
Oponenti práce: Průšová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Index of Economic Freedom is an indicator which defines and tries to measure the economic freedom of a country or a region. Economic freedom is a necessary condition for democratic development, prosperity and other positive outcomes. There are several indices of economic freedom which are published yearly from different organizations. The most famous are the Index of Economic Freedom created by the Heritage Foundation and the Wall Street Journal and Economic Freedom of the World published by the Canadian Fraser Institute. The indices consist of a number of components which are grouped in four or five broad categories. The aim of this thesis is to analyze the Economic Freedom of the World index. For this purpose two multivariate statistical methods will be used, namely factor analysis and hierarchical cluster analysis with the help of correlation analysis. The produced results will be compared with the existing indices.
Klíčová slova: factor; component; multivariate statistical analysis; correlation analysis; hierarchical cluster analysis; factor analysis; Economic Freedom of the World Index; Index of Economic Freedom
Název práce: Statistická analýza indexu ekonomické svobody
Autor(ka) práce: Sakharova, Evgenia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrabec, Michal
Oponenti práce: Průšová, Petra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Index ekonomické svobody je ukazatel, který vymezuje a snaží se měřit ekonomickou svobodu země nebo regionu. Ekonomická svoboda je nezbytnou podmínkou pro demokratický rozvoj, prosperitu a další pozitivní výsledky země. Existuje několik indexů ekonomické svobody, které jsou publikovány každoročně od různých organizací. Mezi nejznámější patří index ekonomické svobody od Heritage Foundation ve spolupráci s Wall Street Journal a index ekonomické svobody od kanadského institutu Fraser. Indexy se skládají z několika komponent, které jsou následně seskupeny do čtyř nebo pěti širších kategorií. Cílem práce je statisticky prozkoumat index ekonomické svobody a podívat se zda původně nabízené modely odpovídají těm statistickým. Pro tyto účely se použijí vícerozměrné statistické metody. Tato práce prozkoumá soubory dat, ze kterých existující indexy pocházejí. Konkrétně budou použity faktorová, shluková a korelační analýzy pro vytvoření vlastních výsledků a jejich následné porovnání s existujícími indexy.
Klíčová slova: vícerozměrné metody; korelační analýza; shluková analýza; faktorová analýza; Index ekonomické svobody

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2014
Datum podání práce: 12. 5. 2014
Datum obhajoby: 13. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47783/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: