Business Opportunities for Czech Companies in Peru

Thesis title: Business Opportunities for Czech Companies in Peru
Author: Gutierrez Kardum, Pedro Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Peru is one of the largest growing countries in Latin America, as well as one of the most open economies. The present work has as its objective to analyze the trade relations between Peru and the Czech Republic in depth and what are the concrete business opportunities in Peru that Czech companies might be missing. The project starts with a description about Peru's macroeconomic indicators, as well as cultural differences with the Czech Republic, its position in some renowned international rankings, as well as some tips for doing business in Peru. After that, an analysis of the diplomatic and economic relations between Peru and the Czech Republic is presented, including the performance of Czech firms in Peru, followed by a trade analysis and the most traded commodities between these two countries, as well as the largest trading firms. Finally, a list with concrete industries for Czech companies to invest in is showcased, followed by some criticism by the author for all parties involved in bilateral trade between Peru and the Czech Republic.
Keywords: Free Trade Agreement; Import; Business; Opportunities; Czech Republic; Trade; FDI; Investment; European Union; Export; Peru
Thesis title: Obchodní příležitosti pro české společnosti v Peru
Author: Gutierrez Kardum, Pedro Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Peru je jednou z nejrychleji rostoucích zemí Latinské Ameriky a jednou z nejvíce otevřených ekonomik. Tato diplomová práce si klade za cíl podrobně analyzovat obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a identifikovat konkrétní obchodní příležitosti, které ucházejí českým společnostem. Práce začíná popisem makroekonomických ukazatelů Peru, identifikací kulturních rozdílů mezi těmito dvěma zeměmi, zařazení ve známých mezinárodních žebříčcích, a také jsou poskytnuty základní rady pro podnikání v Peru. Následně je provedena analýza diplomatických a ekonomických vztahů včetně zhodnocení výkonnosti českých společností v Peru, která je doplněna o analýzu obchodu těchto zemí, včetně nejvíce obchodovaných komodit a největších obchodních firem. V závěru práce je prezentován seznam konkrétních odvětví, do kterých mohou české společnosti investovat. Tato část rovněž zahrnuje kritické komentáře autora pro všechny strany zapojené do bilaterálního obchodu mezi Peru a Českou republikou.
Keywords: Evropská unie; Dohoda o volném obchodu; Import; Příležitosti; FDI; Export; Peru; Obchod; Investice; Česká republika; Mezinárodní obchod

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2013
Date of submission: 15. 5. 2014
Date of defense: 17. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/43965/podrobnosti

Files for download

    Last update: